Συρτός

Ονομάζεται και Χανιώτης - από την επίδραση των δυτικών επαρχιών του νησιού. Αποτελεί την έκφραση μιας μυστικής απόφασης για ζωή και για θάνατο, αγάπες και κρυφούς καημούς. Με τα απλά, ομοιόμορφα, συρτά βήματα οι χορευτές διηγούνται τη δική τους πικραμένη ή χαρούμενη ιστορία.